آخرین خبرها

رجعت

چه کسانی رجعت می کنند؟

رجعت

پس از بیان معنی لغوی رجعت اکنون در این مقاله به بررسی سه دسته روایاتی که افراد رجعت کننده را معرّفی می کنند، می پردازیم. این روایات، در سه دسته بررسی می شوند. دسته اول. روایاتی که دلالت بر رجعت، به نحو عام می کنند این دسته از روایات بدون این که مشخصاً افراد خاصی را ذکر کنند، رجعت کنندگان ... ادامه مطلب »

رجعت در لغت و اصطلاح

رجعت

در بررسی بحث رجعت ابتدا باید این کلمه را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بررسی نماییم.یکی از مباحث مهم اعتقادی شیعه، « رجعت » است . این مفهوم، در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است .متاسفانه این اعتقاد در طول تاریخ از طرف مخالفین، کمتر مورد نقد منصفانه قرار گرفته و بیشتر از هر ... ادامه مطلب »